THỦ TỤC NHẬP KHẨU VẢI-QUẦN ÁO (HÀNG DỆT MAY)

THỦ TỤC NHẬP KHẨU VẢI, QUẦN ÁO (Hàng đệt may) VỀ VIỆT NAM THEO THÔNG TƯ 21/2017/BCT ÁP DỤNG TỪ 01/01/2019

1. Căn cứ pháp lý:
• Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, QCVN 01:2017/BCT;
• Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

2. Đơn vị cần chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may:
- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may tại Việt Nam;

3. Đối tượng áp dụng: TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM DỆP MAY (vải, quần áo,,,), ngoại trừ:
- Hành ký của người nhập cảnh; tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức thuế;
- Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễn thuế;
- Hàng mẫu để quảng cáo không có giá trị sử dụng; để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất;
- Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm Thương mại, hàng hóa tạm nhập – tái xuất; hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; hàng đưa vào kho ngoại qua;
- Quà biếu, tặng trong định mức miễn thuế;
- Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế;
- Vải và các sản phẩm dệt may chưa được tẩy trắng hoặc chưa nhuộm màu;

Quy trình nhập khẩu vải, quần áo

QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN HỢP QUY CÁC SẢN PHẨM DỆT MAY (vải, quần áo...):

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy theo mẫu đăng ký chứng nhận của các Tổ chức giám định được BCT ủy quyền..

Bước 2: Tổ chức giám định Sản phẩm dệt may tiến hành đánh giá, hướng dẫn lấy mẫu quần áo, vải... gửi mẫu thử nghiệm của lô hàng (có thể thực hiện tại tại cảng, icd hoặc tại kho hàng).

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận hợp quy.

 

Tag: